dijous, 26 de novembre del 2020

La broma continua (2): pesos i mesures


Prossegueixo amb més observacions sobre la traducció de «La broma infinita», perquè les discrepàncies de tota mena són un veritable festival. Avui em centraré en qüestions d’unitats de mesura que es diria que no han de produir dificultats particulars de traducció. De vegades el que falla és simplement la magnitud i es confonen els metres amb els centímetres (apart que aquí hauria de ser «compleja», no «completa»):


The intricate Ocha-Kai is conducted 2.5 m. off the ground (p.988)

La completa ceremonia Ocha Kai es celebrada a dos centímetros y medio por encima del suelo (p.1100)


En el cas següent s’han convertit les polzades a centímetres:


Every Inch of Disney Leith (p.989)

Cada centímetro de Disney Leith (p.1100)


Curiosament, per a una novel·la escrita als Estats Units, el sistema que es referencia més sovint és el sistema mètric decimal, amb el que la conversió resulta encara més forçada:


the Thousand-Meter Stare. (p.76)

«la Mirada de Mil Yardas». (p.91)


I quan no es converteixen les unitats, es modifiquen les quantitats:


She had promised to get him a fifth of a kilogram of marijuana, 200 grams (p.18)

Le había prometido conseguirle poco menos de un cuarto de quilo de marihuana, unos 200 gramos (p.26)


Quin problema hi havia a indicar la cinquena part d’un quilo? En el següent exemple es canvia unitat i quantitat (recordeu que una unça correspon a 28,3 grams):


over an ounce a day (p.22)

50 gramos por día (p.31)


Probably about a fourth (p.152)

Probablemente menos de una cuarta parte (p.175)

«menos de una cuarta parte» no és el mateix que «alrededor de una cuarta parte». 


95 m.p.h. (p.159) es tradueix en poques línies com «150 kilómetros» i 130 (p.184). La primera conversió es la correcta.


somebody ten, even if you’re almost five-eleven, a possible pituitary freak (p.159)

alguien de diez, incluso aunque tengas casi once y seas un posible «freak» pituitario. (p.185)

«Ten» es refereix a l’edat, però «five-eleven» és altura (prop d’un metre vuitanta), per això el qualifiquen de «freak» glandular.


It’s a two-pint flask (p.161)

Es una petaca de un litro (p.186)

Les petaques són contenidors per dur a la butxaca, mai no tenen una capacitat d’un litre.


I, si l’altre dia es modificaven edats, ara es canvien dates (i, a més, de fets històrics com és la Prova de la Diagonal de Cantor):


and whose 1905-ish Diagonal Proof (p.994)

y cuya Prueba Diagonal de los años cincuenta (p.1107)

Com s’ha vist, continuem en mans d’irresponsables. 

2 comentaris:

  1. Trobo fascinants, tots aquests "errors"! No sé quina excusa poden posar els traductors...

    ResponElimina