dissabte, 29 de juny de 2019

Un món de metros: Zurich (2)


Nova visita a Zurich, ara amb 190 punts de parada i 72,9 quilòmetres de xarxa. És un d'aquells mapes on hi apareix tot el transport de la ciutat des del tram fins a les línies aquàtiques. Malgrat la seva complexitat es fa molt entenedor i presenta uns ritmes interns propis d'una obra d'art cinètic. Bravo per aquests helvètics.

2 comentaris: